Vào ngày 17/9 tới một tiểu hành tinh sẽ bay đến gần Trái Đất

sắp bay qua Trái Đất mang tên 2016 RB1, ước tính có đường kính từ 7 đến 16m.

37c06e9b00000578-3766867-the-space-rock-passed-within-50-000-miles-80-000-km-of-earth-for-m-15-1472644432228-1473353899644-208-0-532-634-crop-1473353940690
Khi tiểu hành tinh sắp bay bay gần Trái Đất.

Một tiểu hành tinh to bằng chiếc xe buýt sẽ Trái Đất vào ngày 17/9 tới. Ít nhất phải nửa thế kỷ nữa mới có một tiểu hành tinh chúng ta như vậy.

Một tiểu hành tinh dài 10m sẽ bay qua hành tinh chúng ta ở cự ly rất gần, bằng 1/10 khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất vào ngày 17/9 tới.