Tổng Tham mưu trường làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội

kiểm tra một số cơ sở nghiên cứu, sản xuất của .

photo1473234897820-1473234897897-75-0-411-660-crop-1473472329433
Các sản phẩm quốc phòng của Tập đoàn Viettel.

Ngày 9-9, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ , , Thứ trưởng đã làm việc tại (Viettel).

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu. Tiếp và làm việc với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).
photo-1-1473472004943

Trung tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã đi thăm một số cơ sở nghiên cứu, sản xuất của Viettel và nghe Ban lãnh đạo Tập đoàn báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của tập đoàn trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2016, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 10-15% và triển khai thực hiện 2 chiến lược quan trọng trong những năm tới là phấn đấu trở thành top 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới đầu tư ra nước ngoài về viễn thông-công nghệ thông tin và xây dựng tổ hợp công nghệ cao với mục tiêu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công một số cao góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, sản xuất các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông, trước mắt tập trung vào công nghệ 4G để sản xuất thiết bị 4G trong năm 2016 và bắt đầu lập nhóm nghiên cứu 5G… hiện thực hóa ước mơ mạng lưới viễn thông Việt Nam bằng thiết bị Made in Vietnam.
photo-2-1473472005110

Trung tướng Phan Văn Giang kiểm tra một số cơ sở nghiên cứu, sản xuất của Viettel.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của Viettel đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, yêu cầu tập đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đã được Bộ Quốc phòng giao cho.

Chú trọng phát triển nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; đồng thời có các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, thu hút nhân tài, tạo nguồn lực phát triển khoa học công nghệ từ đó đưa ra những sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh, bảo đảm tốt đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *