Rối loạn tiêu hóa

Người bị viêm gan B cần ăn gì và tránh ăn gì?

photo-1-1473317223398

Về cơ cấu khẩu phần: năng lượng cần từ 1.800-2.000 Kcal/ngày, lượng protid từ 50-75 gam, Lipid từ 30-40 gam, glucid 310-340 gam, nước từ