đệ nhất phu nhân

Mê mẫn với ánh mắt của ông Obama nhìn Vợ

obama-2-1473472066-1473473734073-1-0-251-490-crop-1473473792821

“Tôi sẽ rất nhớ họ, phải chi ông ấy có thể làm tổng thống lâu hơn nữa”, một người khác bày tỏ. Dù là ảnh